Jakość Kształcenia

Skład Osobowy zespołu Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia: dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. nadzw.

Przedstawiciel wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia: dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. nadzw.


Przedstawiciel wydziału w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich:


Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształceni na kadencję 2016-2020:
dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. nadzw. – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. nadzw. – Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. nadzw. – Kierownik Studiów Doktoranckich na WMN
dr inż. Marcin Mroczkowski – Wydziałowy administrator systemu Syllabus AGH
 

dr hab. Ewa Rudnik, prof. nadzw. – przedstawiciel kierunku Metalurgia
dr hab. inż. Monika Walkowicz – przedstawiciel kierunku Metalurgia
dr inż. Paweł Pałka – przedstawiciel kierunku Inżynieria Materiałowa
dr inż. Anna Wąsik – przedstawiciel kierunku Inżynieria Materiałowa
dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. nadzw. – przedstawiciel kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska – przedstawiciel kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
mgr inż. Michał Sadzikowski – Przedstawiciel doktorantów


Studenci:
Karol Czarny – przedstawiciel kierunku Metalurgia
Anna Petecka – przedstawiciel kierunku Inżynieria Materiałowa
Kinga Tokarz – przedstawiciel kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


WZAD na Wydziale Metali Nieżelaznych:

dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH – Przewodniczący komisji
dr inż. Michał Stępień – członek zespołu
dr inż. Grzegorz Włoch – członek zespołu
dr inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. nadzw. – członek zespołu
mgr inż. Wojciech Sajdak – Doktorant
Paweł Zamojski – Student

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów, doktorantów i pracowników.

 

2017/2018:
2016/2017:
 

2013/14: