Wydział

Misja i strategia

Drodzy Państwo,

Metale Nieżelazne często nazywane kolorowymi, to najcenniejsze bogactwo naszej wspaniałej Planety. Stanowią także istotny element budowy całej przestrzeni kosmicznej. Wśród metali kolorowych złoto, srebro, platyna, miedź, cynk czy aluminium zawsze tworzyły i nadal stanowią, tak jak tlen dla życia, fundamentalne podstawy rozwoju cywilizacyjnego całego świata obejmując swoim potencjałem  i wszechpotęgą całokształt naszego istnienia i egzystencji. Medycyna, sport i turystyka, wszechobecna elektronika i teleinformatyka, energetyka, transport i lotnictwo, przemysł obronny oraz budownictwo, architektura i gospodarstwa domowe nie mogły by istnieć i efektywnie się rozwijać bez metali nieżelaznych.

Wydział Metali Nieżelaznych, jedna z najwspanialszych jednostek naukowo-dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, jedyny w Polsce i unikatowy w skali świata został powołany do życia w 1962 roku w celu kształcenia kadr oraz prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami wytwarzania i przetwórstwa metali nieżelaznych dla potrzeb społecznych i gospodarczych.

Misją Wydziału jest kontynuacja myśli Stanisława Staszica (1755 – 1826) - wielkiego Patrona naszej Uczelni, który pragnął, aby w polskich szkołach kształcić polskich inżynierów w celu efektywnego zagospodarowania polskich surowców mineralnych. Studenci osiągają na Wydziale wiedzę z inżynierii chemiczno/metalurgicznej i materiałowej o sposobach otrzymywania zaawansowanych kompozycji metali nieżelaznych oraz technikach ich przekształcania na tradycyjne i innowacyjne wyroby. Na Wydziale Metali Nieżelaznych doświadczone grono profesorskie kształci młode kadry w zakresie nabywania umiejętności kreowania nowoczesnych trendów zaawansowanego rozwoju i zarządzania technologiami metali nieżelaznych. Studenci zdobywają wiedzę o ich strukturze, własnościach, tworzeniu i przeznaczeniu. Wykształcone kadry realizują swoje pasje zawodowe w licznych zakładach branżowych i instytutach naukowych na całym świecie rozszerzając w ten sposób wspaniałą rodzinę absolwentów AGH, której tradycje rozpoczęły się w roku 1918 natychmiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach nieobecności na mapie Europy.

Naszą dewizą jest dbałość o tradycję i nowoczesność oraz troska o wysoki poziom kształcenia i prowadzenia badań naukowych we współpracy i z wykorzystaniem doświadczenia całego świata nauki, dydaktyki i przemysłu.

Tadeusz Knych

O wydziale

Twórca Wydziału

Twórca Wydziału

Krupkowski Aleksander Wacław ur. 27 III 1894, Nadarzyn koło Warszawy, zm. 1 V 1978, Kraków, metalurg; profesor AGH; członek ANT, TNW i PAN; wpółtwórca pol. szkoły metalurgicznej; prace dotyczące właściwości stopów metali nieżelaznych i oprac. stopów opartych na metalach występujących w kraju; autor monografii i podręczników; 1949 i 1966 otrzymał nagrody państw. I stopnia, 1952 — wraz z zespołem. (Encyklopedia PWN)

Władze wydziału

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Dziekan

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ac ex mollis, luctus leo quis, rutrum felis. Etiam a ipsum sed nunc venenatis sagittis. Aenean elementum consequat magna, vel consequat ante facilisis ut. Pellentesque venenatis faucibus metus. Donec sit amet tempus nunc. Sed vitae massa nec justo hendrerit pulvinar.

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. uczelni

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. uczelni

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. uczelni

Prodziekan ds.Nauki

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. uczelni

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. uczelni

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. uczelni

Struktura wydziału

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Kierownik Katedry

 • dr hab. Piotr Żabiński, prof. uczelni
 • A-2, II piętro, pok. 214
 • tel: (012) 617-36-11
 • e-mail: zabinski@agh.edu.pl

Sekretariat Katedry

 • mgr Dorota Tolios-Janus
 • A-2, III piętro, pok. 217
 • tel.: (012) 617-26-89
 • e-mail: dtolios@agh.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

 • dr hab. Bogusław Onderka,prof. uczelni
 • dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. uczelni
 • dr hab. Piotr Żabiński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho
 • dr hab. inż. Stanisław Małecki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. uczelni
 • dr hab. Ewa Rudnik, prof. uczelni
 • dr hab inż. Marek Wojnicki, prof. uczelni
 • dr inż. Iwona Dobosz
 • dr inż. Krzysztof Gargul
 • dr inż. Piotr Handzlik
 • dr inż. Piotr Jarosz
 • dr inż. Piotr Palimąka
 • dr inż. Michał Stępień
 • dr inż. Karolina Kołczyk-Siedlecka
 • mgr inż. Dawid Kutyła

Doktoranci

 • mgr inż. Andżelika Bukowska
 • mgr inż. Kacper Bojda
 • mgr inż. Karolina Chat
 • mgr inż. Sylwia Drzewowska
 • mgr inż. Anna Kwiecińska
 • mgr inż. Dawid Kutyła
 • mgr inż. Katarzyna Skibińska
 • mgr inż. Andrzej Piotrowicz

Emerytowani nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
 • prof. dr hab. inż. Marian Kucharski
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir
 • dr hab. Wanda Gumowska, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Czesław Malinowski, prof. nadzw.

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

Kierownik Katedry

 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. uczelni
  A-2, II p., pok. 204
  tel. (012) 617-38-81
  e-mail: mksiazek@agh.edu.pl

Sekretariat Katedry

 • Małgorzata Dąbek
 • A-2, III piętro, pok. 315a
 • tel.: (012) 617-26-65, 617-26-73
 • fax (012) 632-56-15
 • e-mail: mdabek@agh.edu.pl 

Nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
 • dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. uczelni
 • dr hab.inż. Grzegorz Boczkal, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marzanna Maria Książek, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. uczelni
 • dr inż. Robert Hanarz
 • dr inż. Agnieszka Hotloś
 • dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska
 • dr inż. Ilona Nejman
 • dr inż. Piotr Noga
 • dr inż. Paweł Pałka
 • dr inż. Małgorzata Perek-Nowak
 • dr inż. Bartosz Sułkowski
 • dr inż. Magdalena Majchrowska
 • dr inż. Tomasz Skrzekut
 • dr inż Anna Wąsik
 • dr inż. Piotr Noga

Doktoranci

 • Mgr inż.Karolina Dadun
 • Mgr inż.Aleksandra Franczak
 • Mgr inż.Joanna Hrabia-Wiśnios
 • Mgr inż. Justyna Panasiuk
 • Mgr inż.Wojciech Sajdak
 • Mgr inż.Marcel Wiewióra
 • Mgr inż.Adam Zwoliński

Emerytowani nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
 • prof. dr hab. inż. Marian Kucharski
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir
 • dr hab. Wanda Gumowska, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Czesław Malinowski, prof. nadzw.

Pracownicy naukowo-techniczni

 • Maciej Gądek
 • Marian Ziomek

Pracownicy administracyjni

 • Małgorzata Dąbek

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

Kierownik Katedry

 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw.
 • A-2, I piętro, pok. 102
 • tel.: (012) 617-26-64
 • e-mail: amamala@agh.edu.pl

Sekretariat Katedry

 • Danuta Stańkowska
 • mgr. Małgorzata Pata
 • A-2, I piętro, pok. 104
 • tel.: (012) 617-22-30, 617-26-66
 • fax: (012) 617-26-32
 • e-mail: dstank@agh.edu.pl

 

Nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof nadzw.
 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Monika Walkowicz
 • dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. nadzw.
 • dr Bożena Boryczko
 • dr inż. Justyna Grzyb
 • dr inż. Michał Jabłoński
 • dr inż. Szymon Kordaszewski
 • dr inż. Kinga Korzeń
 • dr inż. Łukasz Kuczek
 • dr inż. Marcin Mroczkowski
 • dr inż. Andrzej Nowak
 • dr inż. Sandra Puchlerska
 • dr inż. Piotr Osuch
 • dr Maciej Sabal
 • dr inż. Wojciech Ściężor

Doktoranci

 • mgr inż. Marcin Głodzik
 • mgr inż. Marek Gniełczyk
 • mgr inż. Justyna Grzebinoga
 • mgr inż. Bartosz Jurkiewicz
 • mgr inż. Radosław Kowal
 • mgr inż. Marcin Wieczorek
 • mgr inż. Alicja Wojtyna
 • mgr inż. Krzysztof Zaborowski
 • mgr inż. Małgorzata Zasadzińska
 • mgr inż. Krystian Franczak
 • mgr inż. Michał Sadzikowski
 • mgr inż. Andrzej Balcer

 

Pracownicy administracyjni i techniczni

 • Danuta Stańkowska
 • mgr Małgorzata Pata
 • Franciszek Galon
 • mgr inż. Tomasz Kaczor
 • Marcin Koza

Emerytowani nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Libura
 • prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Świątkowski
 • prof. dr hab. inż. Jan Richert
 • dr inż. Marek Galanty
 • dr inż. Stanisław Nowak
 • dr inż. Lucjan Pasierb
 • dr inż. Ryszard Wierzbicki
 • Józef Kasprzyk
 • inż. Bogusław Pająk
 • inż. Jan Piwowarczyk

Pracownia Struktury i Mechaniki Ciała Stałego

Kierownik Pracowni

 • Prof. dr hab. inż. Marek Szczerba 
 • A-2, I piętro, pok. 106a
 • tel: (012) 617-25-98
 • e-mail: szczerba@agh.edu.pl

Sekretariat Katedry

 • Małgorzata Dąbek
 • A-2, III piętro, pok. 315a
 • tel.: (012) 617-26-65
 • e-mail: mdabek@agh.edu.pl

Pracownicy administracyjni i techniczni:

 Małgorzata Dąbek

 

Nauczyciele akademiccy:

 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
 • dr hab. inż. Anna Kula
 • dr inż. Sebastian Kopacz
 • dr inż. Paweł Ostachowski
 • dr inż. Grzegorz Włoch 

Kolegium wydziału

 • Władze Wydziału

 • Dziekan
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
 • Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. uczelni,
 • Prodziekan ds. Nauki
 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. uczelni,
 • Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
 • dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. uczelni,
 • Samodzielni pracownicy naukowi:

 • prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
 • dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik, prof. uczelni,.
 • dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Anna Kula
 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho
 • dr hab. inż. Stanisław Małecki, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. uczelni,
 • dr hab. Bogusław Onderka, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. uczelni,
 • dr hab. Ewa Rudnik, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Monika Walkowicz
 • dr hab. inż. Marek Wojnicki, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. uczelni,
  dr hab. Piotr Żabiński, prof. uczelni,
 • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • dr inż. Michał Jabłoński
 • dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska
 • Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 • Renata Konopczak
 • mgr Bożena Miga
 • Przedstawiciel związków zawodowych:

 • dr Bożena Boryczko
 • Dyrektor Administracyjny

 • mgr Małgorzata Rękas
 • Zapraszani goście:

 • prof. dr hab. inż. Ludwik Błaż
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak
 • prof. dr hab. inż. Henryk Dybiec
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
 • prof. dr hab. inż. Janusz Gryziecki
 • dr hab. Wanda Gumowska, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
 • prof. dr hab. inż Marian Kucharski
 • Przedstawiciel samorządu doktorantów:

 • mgr inż. Radosław Kowal
 • Przedstawiciele studentów:

 • Natalia Kurowska
 • Józef Baran
 • Jakub Bem
 • Karol Czarny
 • Joanna Wojtuń
 • Paweł Zamojski

Komisje wydziałowe

Wydziałowa Komisja d/s Nagród i Odznaczeń na kadencję 2016 – 2020

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. uczelni , Prodziekan ds. Nauki – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. uczelni
 • dr hab. Piotr Żabiński, prof. uczelni
 • dr Bożena Boryczko – przedstawiciel Związków Zawodowych

Wydziałowa Komisja d/s Zatrudnienia na kadencję 2016 – 2020

 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, Dziekan Wydziału – przewodniczący

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. nadzw. , Prodziekan ds. Nauki

 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw.

 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw.

   

 • dr hab. Piotr Żabiński, prof. nadzw.

 • prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska

 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba

 • dr inż. Michał Jabłoński, przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr Bożena Boryczko – przedstawiciel Związków Zawodowych

 • mgr Małgorzata Rękas, dyrektor Administracyjny WMN

Komisja ds. Rotacji adiunktów na kadencję 2016 – 2020

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. nadzw. , Prodziekan ds. Nauki – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw.
 • dr hab. Piotr Żabiński, prof. nadzw.
 • dr Bożena Boryczko – przedstawiciel Związków Zawodowych

Wydziałowa Komisja Wyborcza - kadencja 2020-2024

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia - kadencja 2016-2020

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. nadzw. , Prodziekan ds. Nauki – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw.
 • dr hab. Piotr Żabiński, prof. nadzw.
 • dr Bożena Boryczko – przedstawiciel Związków Zawodowych

Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego - kadencja 2016-2020

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. nadzw. , Prodziekan ds. Nauki – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. nadzw.
 • dr hab. Piotr Żabiński, prof. nadzw.
 • dr Bożena Boryczko – przedstawiciel Związków Zawodowych

Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji - kadencja 2016-2020

 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – e-mail: bleszcz@agh.edu.pl
  dr inż. Justyna Grzyb – e-mail: jgrzyb@agh.edu.pl
  dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska  – e-mail: klyp@agh.edu.pl

Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna na Stacjonarne Studia III stopnia (doktoranckie) - kadencja 2016-2020

Skład Komisji Egzaminu Inżynierskiego - kadencja 2016-2020

I. Komisja Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego na kierunku Metalurgia:

 

dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH – przewodniczący

dr inż. Kinga Korzeń – sekretarz

dr hab. inż. Stanisław Małecki, prof. nadzw.

dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. nadzw.

dr hab. inż. Marek Wojnicki, prof. nadzw.

dr inż. Krzysztof Gargul

dr inż. Małgorzata Perek-Nowak

dr inż. Magdalena Majchrowska

 

II. Komisja Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego na kierunku Inżynieria Materiałowa:

 

dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH – przewodniczący

dr inż. Paweł Pałka – sekretarz

dr hab. Bogusław Onderka, prof. AGH

dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH

dr inż. Piotr Osuch

dr inż. Michał Jabłoński

dr inż. Grzegorz Włoch

 

III. Komisja Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

dr hab. inż. Krzysztof Żaba prof. AGH – przewodniczący

dr Bożena Boryczko – sekretarz

dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw.

dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska

dr inż. Marcin Mroczkowski

dr inż. Ilona Nejman

dr inż. Piotr Palimąka

dr inż. Piotr Handzlik

Skład Komisji Egzaminu Magisterskiego - kadencja 2016-2020

I. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Metalurgia, specjalność Metalurgia i Recykling Metali Nieżelaznych:
dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH – przewodniczący

dr hab. Bogusław Onderka, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. nadzw. – członek komisji

dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracy

 

II. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Metalurgia, specjalność Przeróbka Plastyczna:
dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH – przewodniczący

dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. AGH – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracy

 

III. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Inżynieria Materiałowa:
dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw. – przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marek Szczerba – członek komisji

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. nadzw. – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracy

 

IV. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:
dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH – przewodniczący

prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska – członek komisji

dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Stanisław Małecki, prof. nadzw. – członek komisji

dr Bożena Boryczko – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracy

 

V. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Modern Materials Design and Application:

 

dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH – przewodniczący

dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH – członek komisji

dr hab. inż. Anna Kula – członek komisji

Promotor pracy

Recenzent pracy

Skład Komisji studiów doktoranckich

Kierownik Studiów Doktoranckich:

dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. nadzw.


Skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (WRSD):

 • Przewodniczący: mgr inż. Radosław Kowal
 • Z-ca przewodniczącego: mgr inż. Andżelika Bukowska
 • Sekretarz: mgr inż. Adam Zwoliński
 • Członek Zarządu: mgr inż. Małgorzata Zasadzińska
 • Członek Zarządu: mgr inż. Anna Kwiecińska
 • Członek Zarządu: mgr inż. Paweł Strzępek
 • Członek Zarządu: mgr inż. Michał Sadzikowski

Skład Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (WDKS):

 • Zofia Smoter
 • mgr inż. Radosław Kowal
 • mgr inż. Wojciech Sajdak
 • mgr inż. Karolina Chat

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału:

 • mgr inż. Radosław Kowal

Członkowie Komisji Dyscyplinarnej I instancji dla Doktorantów:

 • mgr inż. Aleksandra Franczak

Członkowie Komisji Dyscyplinarnej II instancji dla Doktorantów:

 • mgr inż. Krystian Franczak

Członkowie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów:

 • mgr inż. Bartosz Jurkiewicz

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 • dr inż. Anna Wąsik

Członek wydziałowego zespołu audytu dydaktycznego

 • mgr inż. Wojciech Sajdak

Członkowie Sądu Koleżeńskiego I instancji

 • mgr inż. Krystian Franczak
 • mgr inż. Malwina Janoska
 • dr inż. Szymon Kordaszewski

Członkowie Sądu Koleżeńskiego II instancji

 • mgr inż. Justyna Grzebinoga
 • mgr inż. Anna Kwiecińska
 • mgr inż. Marcin Wieczorek

Poczet dziekanów

1962-2020