Studenci

Studia I stopnia

Rozkład zajęć - studia stacjonarne

Rozkład zajęć dla studentów I roku: SEMESTR LETNI 2019/20 (POBIERZ)    

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA POZOSTAŁYCH STUDENTÓW NA SEMESTR LETNI DOSTĘPNY JEST W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA  

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020 r.

 

 

Dyplomowanie inżynierskie

test 02

Test 01

nowy

Termin egzaminu kierunkowego inżynierskiego oraz termin obrony projektu inżynierskiego wyznaczono na dzień 16 czerwca 2020 r. (wtorek).

 

Egzamin inżynierski odbędzie się dla wszystkich kierunków w sali HA 203.
Otwarcie sali nastąpi o godz. 9.30. Rozpoczęcie egzaminu – godzina 10.00.

 

Godzina obrony projektu inżynierskiego zostanie wyznaczona po ogłoszeniu wyników egzaminu kierunkowego inżynierskiego.

 

W związku z wprowadzeniem nadzwyczajnego stanu na Uczelni, ustalone wcześniej terminy egzaminu kierunkowego oraz obron prac zostają anulowane. Nowy termin zostanie ustalony w późniejszym czasie.

 

W związku z Zarządzeniem Nr 13/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r., w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 wśród członków społeczności AGH, informujemy, że termin kierunkowego egzaminu inżynierskiego zostaje przełożony na dzień 27 marca 2020 r. (piątek), godzina 9.30, sala 301. Obronę pracy dyplomowej wyznaczono na dzień 30 marca 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące godziny i sali zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Egzamin wstępny na stacjonarne studia II stopnia odbędzie się w następujących terminach: I cykl rekrutacyjny: 31 stycznia-1 lutego* II cykl rekrutacyjny: 8-10 lutego* * termin egzaminu wstępnego podany będzie w komunikacie dostępnym w systemie e-Rekrutacja Szczegółowe informacje dotyczące kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2019/2020 zawarte są w ZARZĄDZENIU Nr 72/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 listopada 2019 r.

 

 

PYTANIA NA EGZAMIN KIERUNKOWY (2019/2020):

 

DOKUMENTY ORAZ ZASADY REJESTRACJI PROJEKTU DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO DLA OSÓB PRZYJĘTYCH PRZED 1 PAŻDZIERNIKA 2018r.

Opłatę za wydanie dyplomu należy dokonać na konto bankowe Wydziału. Numer konta dostępny TUTAJ

 

DOKUMENTY ORAZ ZASADY REJESTRACJI PROJEKTU DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO DLA WZNAWIAJĄCYCH STUDIA (REAKTYWUJĄCYCH SIĘ)

ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I-go STOPNIA

Absolwenci zgłaszający się do dziekanatu po odbiór dyplomu zobowiązani są do złożenia WYPEŁNIONEJ KARTY ODEJŚCIA oraz zwrotu LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.

 

DOKUMENTY  

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH  

Dokumenty i Formularze

Wzory dokumentów

Poniższe podania stanowią wzory, które STUDENT powinien zmodyfikować dostoswując je do indywidualnej sytuacji.  

 

Formularze zgłoszeń

Poniższe zgłoszenia należy wypełniać komputerowo i składać w formie papierowej w dziekanacie.

Pomoc materialna

Stypendia Socjalne

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej.

Wzór wniosku o stypendium socjalne i oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej dostępny jest na stronie Działu Spraw Studenckich:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Wszelkie aktualne wnioski i dokumenty są dostępne pod adresem: https://www.agh.edu.pl/studenci/sprawy-bytowe/

Zwrot stypendium

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu stypendialnego (np. z powodu utraty statusu studenta, zmiany sytuacji materialnej, pomyłek w wypłacie stypendiów) powinny odbywać się tylko i wyłącznie na poniższy numer rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego "Fundusz stypendialny środki z dotacji":

95 1130 1150 0012 1083 6920 0004  

Dom Studnecki

Informacje dla studentów AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia) zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2019/2020 są publikowane na stronie systemu centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem http:/akademik.agh.edu.pl.

Utracone legitymacje

http://www.cp.agh.edu.pl/utracone-els/

Oferta stypendiów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sodales rhoncus mauris, fringilla dignissim ipsum vulputate nec. Mauris enim neque, sodales eu interdum in, bibendum nec tellus. Quisque non molestie dui. Vivamus bibendum libero nec ipsum bibendum, at volutpat sem pretium.

Opłaty

NUMER KONTA BANKOWEGO WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH:
Bank Pekao S.A. 09 1240 4722 1111 0000 4857 0714

Wymiana studencka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sodales rhoncus mauris, fringilla dignissim ipsum vulputate nec. Mauris enim neque, sodales eu interdum in, bibendum nec tellus. Quisque non molestie dui. Vivamus bibendum libero nec ipsum bibendum, at volutpat sem pretium.

Dziekanat

Pracownicy

Renata Konopczak

tel.: (12) 617 26 79

pok.: 118
e-mail: rekon@agh.edu.pl

II stopień:

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Recykling i Metalurgia
 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

III stopień

 

lic. Anna Kaczor

tel.: (12) 617 26 50

pok.: 117
e-mail: akaczor@agh.edu.pl

I i II stopień:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria Produkcji i Jakości

 

mgr inż. Agnieszka Skrzekut

tel.: (12) 617 26 55

pok.: 117
e-mail: aoruba@agh.edu.pl

I stopień:

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Recykling i Metalurgia
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych

 

mgr Ewa Kurkowska-Mróz

tel.: (12) 617 26 90

pok.: 118
e-mail: kurkowskamroz@agh.edu.pl

sprawy socjalne

Godziny przyjęć studentów:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 10:00 – 13:00
 • Środa: dziekanat nieczynny.

Dyżur Prodziekana dla studentów:

 • piątek w godz. 11.30-13.00

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe „WIRE”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, gk@agh.edu.pl

przewodniczący: Jakub Bem, jakub.bem@samarzad.agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „WIRE”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, gk@agh.edu.pl

przewodniczący: Jakub Bem, jakub.bem@samarzad.agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „WIRE”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, gk@agh.edu.pl

przewodniczący: Jakub Bem, jakub.bem@samarzad.agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „WIRE”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, gk@agh.edu.pl

przewodniczący: Jakub Bem, jakub.bem@samarzad.agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „WIRE”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, gk@agh.edu.pl

przewodniczący: Jakub Bem, jakub.bem@samarzad.agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „WIRE”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, gk@agh.edu.pl

przewodniczący: Jakub Bem, jakub.bem@samarzad.agh.edu.pl

Samorząd studencki

Samorząd jest reprezentantem społeczności studenckiej, uczestniczy w zarządzaniu Uczelnią oraz współdecyduje o sprawach dotyczących studentów. Działa na szczeblu: Uczelni, Wydziału, Roku, Grupy. Prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportowych, organizuje rajdy, bale, spotkania, a także słynne krakowskie Juwenalia.

Lektorat

Język Obcy w AGH - skrótowa informacja dla studentów I roku

 

Lektorat jest obowiązkowy od drugiego roku studiów w maksymalnym łącznym wymiarze 150 godzin do momentu zdania egzaminu B-2. Z chwilą przedstawienia stosownego certyfikatu B-2 lub wyższego uznawanego w SJO AGH, względnie złożenia egzaminu B-2 w AGH student ma prawo korzystać z lektoratu dowolnego języka oferowanego przez SJO w ramach limitu 150 godzin na roku 2 i 3.

Szczegóły dotyczące organizacji grup, terminów przeprowadzania testów kwalifikacyjnych na poszczególne kursy, ostatecznych przydziałów, itp. można znaleźć na stronie internetowej SJO

 

LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO NA II ROKU - zapisy do grup

 

I. Dotyczy studentów, którzy nie legitymują się jakimkolwiek certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ).

 

Studium Języków Obcych AGH prowadzi obowiązkowe lektoraty na poziomach średnio-zaawansowanych i wyższych (tj. B-l, B-2, C-l i C-2). W związku z powyższym studenci zostaną zakwalifikowani na lektorat z języka, którego znajomość jest potwierdzona oceną na świadectwie maturalnym lub certyfikatem na poziomie co najmniej A-2. Imienne listy z przydziałami na lektoraty z poszczególnych języków będą umieszczone na stronie internetowej SJO AGH pod koniec czerwca.

Przydziały te - sporządzone wstępnie wyłącznie na podstawie informacji o języku zdawanym przez studenta - nie będą ostateczne i mogą ulec zmianie na wniosek zainteresowanego studenta. Zmiana przydziału dokonanego w oparciu o ocenę na świadectwie maturalnym będzie możliwa, gdy student spełni jeden z poniższych warunków:

złoży certyfikat o jego znajomości na poziomie A-2 lub B-l w sekretariacie do 28 czerwca albo zaliczy test kwalifikacyjny z wybranego języka, dopuszczający na poziom B-l, który będzie przeprowadzony przez SJO we wrześniu (zgłoszenia w sekretariacie SJO do 12 września).

 

II. Dotyczy studentów, którzy na maturze rozszerzonej z języka otrzymali co najmniej 75% punktów.

 

Studenci spełniający powyższy warunek mają prawo przystąpić na drugim roku studiów (w sesji czerwcowej na zasadzie terminu 0) do egzaminu na poziomie B-2, który zwalnia z dalszego obowiązkowego lektoratu.
Studenci, którzy zdadzą w/w egzamin będą mogli uczęszczać na nieobowiązkowe kursy języków obcych na 3 roku w ramach pozostałych godzin z przysługującego limitu 150 godzin.
Termin egzaminu zwalniającego, tryb zapisu na egzamin i procedura zapisu na nieobowiązkowe kursy będą podane na stronie internetowej SJO w „Aktualnościach".


III. Dotyczy studentów, którzy legitymują się certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ). ( patrz załącznik na stronie SJO)

 

Lektorat nie jest obowiązkowy. W celu uzyskania zwolnienia z lektoratu konieczne jest zarejestrowanie posiadanego certyfikatu w sekretariacie SJO najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć semestru zimowego.
Możliwa jest nauka języka obcego na nieobowiązkowych kursach (poziom dowolny, także początkowy, bez obowiązku zdania egzaminu). W takim przypadku student jest zobowiązany do złożenia - wraz z certyfikatem, o którym mowa w pkt. 1 - deklaracji o chęci uczęszczania na taki lektorat na roku drugim. Deklaracje są w załącznikach do ściągnięcia ze strony internetowej


Zachęcamy do przeczytania pełnego tekstu Uchwały Senatu nr 25/2012 z 15 lutego 2012 roku na stronie głównej AGH.

 

Facebook Wydziału

Przejdź na Facebooka

Instagram Wydziału

Przejdź na Instagrama