Studia III stopnia

 Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi stacjonarne i niestacjonarne (4-letnie) studia doktoranckie w dyscyplinach:

  • Metalurgia
  • Inżynieria Materiałowa
  • Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych (wspólnie z Wydziałem Zarządzania AGH)

Studia kończą się publiczną obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Wnioski i formularze:

 Przydatne linki:

 Programy studiów: