Rekrutacja I i II stopnia

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 Wydział Metali Nieżelaznych będzie prowadził rekrutację na II stopień studiów stacjonarnych na następujące kierunki i ścieżki dyplomowania:  

 1. Recykling i Metalurgia – jedna ścieżka dyplomowania: Recykling i Ochrona Środowiska
 2. Inżynieria Metali Nieżelaznych - 2 ścieżki dyplomowania:
 3. Zaawansowane technologie przetwórstwa metali
 4. Inżynieria Nowych Materiałów
 5. Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych – jedna ścieżka dyplomowania: Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie
 6. Inżynieria Produkcji i Jakości

  W roku akademickim 2019/2020 Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów:  

ZASADY REKRUTACJI   Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 reguluje   Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.   Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.   Przewodnik “Krok po kroku” przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

  Egzamin wstępny na studia II stopnia Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 egzaminy wstępne obejmują sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.   Zestawy pytań obowiązujących na egzaminie wstępnym na poszczególne kierunki studiów II stopnia:

  Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 Wydział Metali Nieżelaznych będzie prowadził rekrutację na II stopień studiów stacjonarnych na następujące kierunki i ścieżki dyplomowania: 

 • Recykling i Metalurgia – jedna ścieżka dyplomowania: Recykling i Ochrona Środowiska
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych – 2 ścieżki dyplomowania:
  Zaawansowane technologie przetwórstwa metali
  Inżynieria Nowych Materiałów
 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych – jedna ścieżka dyplomowania: Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie
  Inżynieria Produkcji i Jakości