Kontakt

lokalizacja

AGH w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych

paw A-2

al. Adama Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Dyrektor administracyjny

mgr Małgorzata Rękas

tel.: (012) 617-20-42
e-mail: mrekas@agh.edu.pl

Pracownik administracji

Renata Konopczak

tel.: 12 617 26 79
e-mail: rekon@agh.edu.pl
Kontakt