Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN) background

Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN)

Liczba absolwentów

250 rocznie

Lat nauki

3.5 roku

Stopień naukowy

Magister

Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN) image

Opis

Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN) to najszerszy merytorycznie kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa w obszarze metali nieżelaznych. Kształcenie obejmuje następującą wiedzę podstawową i technologiczną: projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy faza ciekła – faza stała (odlewanie), faza stała – faza stała (metalurgia proszków), przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno (procesy wyciskania, kucia, walcowania, ciągnienia i tłoczenia) oraz nanotechnologii, obróbki cieplnej i chemicznej w celu efektywnego kształtowania własności objętościowych (inżynieria struktury) i powierzchniowych (inżynieria powierzchni) materiałów i wyrobów. Efekty uczenia się są ulokowane w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Kierunek kształcenia Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu całokształtu podstaw mechaniki i struktury materiałów metalicznych uzyskanych na bazie metali nieżelaznych oraz tradycyjnych i innowacyjnych metod ich przetwarzania i badania.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje dwie (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

ścieżka 1 – Inżynieria materiałów metalicznych
ścieżka 2 – Przetwórstwo metali nieżelaznych.
 

Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., polskie i zagraniczne zakłady przetwórstwa metali nieżelaznych).