Projekty

Sekcja Obsługi Projektów

Skład


Ewelina Jakubowska- Antonik (urlop)

Bożena Miga (urlop)

Małgorzata Pata 

Danuta Stańkowska

Renata Trzesińska

Aktualności dotyczące konkursów


NCBiR

NAWA

MNiSZW

FE

Linki do formularzy i dokumentów


Lista projektówkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Projekty edukacyjne

Projekty naukowe

Projekty badawczo-rozwojowe

 

 1. Projekt POIR.04.01.02-00--47/17 (RANB) pt. ”Opracowanie unikatowej w skali światowej technologii produkcji drutów nadprzewodzących na bazie MgB2 o zwielokrotnionej wielkości prądu krytycznego do zastosowań w obszarze elektroenergetyki”, Konsorcjum: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk "UNIPRESS" (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, okres realizacji: 01.09.2019-28.02.2022,
 2. Projekt nr LIDER/29/0107/L-9/17/NCBR/2018, pt.” Opracowanie innowacyjnej technologii otrzymywania wysokowytrzymałych wyrobów z nowych odmian stopów Al-Cu-Mg”, Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, okres realizacji: 01.01.2019.- 30.06.2021,
 3. Projekt nr TECHMATSTRATEG2/408701/2/NCBR/2019, pt.” Węglowe materiały kompozytowe o podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych przeznaczone na elementy dla przemysłu metalurgicznego”, Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, Politechnika Rzeszowska, Carbograf sp. z o.o., okres realizacji: 01.05.2019 – 30.04.2022,
 4. Projekt nr TECHMATSTRATEG2/409939/6/NCBR/2019, pt.” Nowa generacja systemu podwieszeń dedykowanego do lekkich sieci trakcyjnych”, Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, Politechnika Warszawska, MABO Sp. z o.o., okres realizacji: 2019.06.01 – 2022.05.31,
 5. Projekt nr TECHMATSTRATEG1/347960/6/NCBR/2017, pt.” Bezodpadowa technologia produkcji nowej generacji elektrod nasadkowych do zgrzewania oporowego”, Konsorcjum: Instytut Metali Nieżelaznych (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, Politechnika Rzeszowska, KUCA Sp. z o.o., okres realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2020,
 6. Projekt nr TECHMATSTRATEG1/349264/18/NCBR/2018, pt. „Recykling odpadów poprodukcyjnych ze stopów aluminium w oparciu o technologię odlewania ciągłego, Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Odlewnictwa w Krakowie (Lider), Politechnika Rzeszowska, Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o., ION GALENICA Sp. z o.o., okres realizacji: 01.03.2018 - 28.02.2021,
 7. Projekt nr. TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019, Wyciskanie zgrzewające wysoko-wytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx, Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich ( Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, Albatros Aluminium Sp. z o.o.,  okres realizacji: 2019.09.01 – 2022.08.31
 8. Projekt nr POIR.04.01.04-00-007/16 (Projekty Aplikacyjne), pt.: Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych , Konsorcjum Erko sp. z o.o. (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, okres realizacji: 2017-2020
 9. Projekt CuBR/II/5/NCBR/2015 “Opracowanie wysoko-przewodzących i wysokowytrzymałych rdzeni nośno-przewodzących do niskostratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych na bazie stopów Cu-Ag, Konsorcjum Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych (lider), IMN, Tele-Fonika Kable S.A.,  okres realizacji: 2015-2020
 10. Projekt nr PBS3/A5/54/2016 pt: Zastosowanie przestrzennej, optycznej digitalizacji, termowizji i tomografii do oceny technologicznej jakości woskowych zestawów modelowych i wielowarstwowych ceramicznych formy w procesie precyzyjnego odlewania krytycznych części silników lotniczych, Konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych (lider), Politechnika Warszawska, Instytut Odlewnictwa, Spec-Odlew, okres realizacji: 2016-.2018
 11. Projekt GEKON nr 2/05/266425/18/2015 pt: Odzysk metali szlachetnych w procesie recyklingu złomu elektronicznego , Konsorcjum: AGH-WMN (Lider), Bosmal sp . zo o.o (konsorcjant),  okres realizacji:.2016-2017
 12. Projekt nr PBS3/A5/52/2015 pt.: Opracowanie metalurgicznej metody eliminacji cząstek twardych z mosiądzu w procesie odlewania ciągłego , Konsorcjum: AGH-WMN (Lider), Bosmal sp . zo o.o (konsorcjant), okres realizacji: 2015-2018,
 13. Projekt nr PBS3/A5/52/2015 pt.: Opracowanie metalurgicznej metody eliminacji cząstek twardych z mosiądzu w procesie odlewania ciągłego , Konsorcjum: AGH-WMN (Lider), Bosmal sp . zo o.o (konsorcjant), okres realizacji: 2015-2018,
 14. Projekt nr PBS3/B9/27/2015 pt.: Opracowanie nowej generacji hybrydowego kompaktowego kolektora słonecznego z bionicznym absorberem ciepła odpadowego, Konsorcjum: Ensol sp. z o.o. (Lider), AGH-WMN (konsorcjant),  okres realizacji: 01.07.2015-30.06.2018
 15. Projekt nr PBS3/B5/49/2015 pt.: Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji nakładek stykowych do odbieraków prądu trakcji kolejowej , Konsorcjum: Kuca sp. z o.o. (Lider), AGH-WMN (konsorcjant), okres realizacji: 2015-2018
 16. Projekt nr PBS3/A9/32/2015 pt.: Badania nad przeciwdrobnoustrojowymi właściwościami miedzi i jej stopów na wyroby o powierzchniach dotykowych do zastosowań w jednostkach opieki zdrowotnej , Konsorcjum: AGH-WMN (Lider), Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński., (konsorcjant) Europejski Instytut Miedzi (konsorcjant), okres realizacji: 2015-2018,
 17. Projekt nr PBS3/B5/34/2015 pt.: Ultra wytrzymałe zmęczeniowo druty Al i Cu dla elektroenergetyki napowietrznej i kolejowej, Konsorcjum: AGH-WMN (Lider), Eltrim S. z o.o.,(konsorcjant) Technodiament S.A. (konsorcjant), okres realizacji: 2015-2018,
 18. Projekt nr PBS3/B5/48/2015 pt.: Nowa metoda otrzymywania płaskich wyrobów walcowanych ze stopów aluminium o polepszonych parametrach wykorzystująca wsad z linii twin roll casting , Konsorcjum WBAL – AGH-WMN (lider), Eurometal S.A.-konsorcjant), okres realizacji: 2015-2018,
 19. Projekt nr PBS3/B6/31/2015 pt. System do ciągłego monitorowania zużycia przewodów jezdnych oraz parametrów eksploatacyjnych sieci trakcyjnej, Konsorcjum: Kuca sp. z o.o. – lider , AGH-WMN Konsorcjant, okres realizacji: 2015-2018,
 20. Projekt nr PSB3/B5/43/2015 pt: Dobór materiałów oraz opracowanie konstrukcji elementów przewodów klimatyzacyjnych przeznaczonych do pracy z nowym czynnikiem chłodniczym R744 , Konsorcjum: Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Maflow w Tychach (lider), AGH-WMN, okres realizacji: 2015-2017,
 21. Projekt nr PBS2/B5/26/2013 pt.: Nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne procesu wytwarzania wysokowytrzymałych cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopów aluminium , Konsorcjum: AGH-WMN(Lider), Albatros Aluminium Sp. z o.o., Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu,  okres realizacji projektu: 2013-2015,
 22. Projekt nr PBS2/B5/30/2013, Nowe druty z kompozytów metal-grafen o podwyższonej przewodności elektrycznej na przewody elektroenergetyczne , Konsorcjum METGRAF AGH-WMN (lider), ITME, Tele-Fonika Kable S.A. PSE S.A,  okres realizacji: 2013-2016
 23. Projekt nr PBS1/B6/4/2012 pt.: Opracowanie wytycznych technologicznych w procesie kształtowania plastycznego przez zgniatanie obrotowe z zastosowaniem nagrzewania laserowego dla materiału typu Inconel Konsorcjum: Pratt & Whitney Rzeszów S.A., AGH WMN w Krakowie, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (lider), okres realizacji : 2012-2015.
 24. Projekt nr PBS1/B4/3/2012 pt.: Diagnostyka wczesnego rozpoznawania zjawiska PCL w akumulatorach ołowiowych w celu zwiększenia niezawodności systemów zasilania rezerwowego. Akronim AKUPCL, Konsorcjum: Instytut Metali Nieżelaznych, AGH-WMN, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, TELZAS Sp z o.o., okres realizacji : 2013-2015.
 25. Projekt nr CuBR/II/4/NCBR/2015CUBR pt.: Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów - ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia, okres realizacji: 2015-2018,
 26. Projekt nr CuBR/I/2/NCBR/2014 pt.: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi, okres realizacji: 2015-2018
 27. Projekt nr CuBR/III/8/NCBR/2017 pt. Nowy sposób oczyszczania i utylizacji gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w ciągu technologicznym KGHM, okres realizacji: 2017-2020
 28. Projekt INNOTECH – K3/IN3/2/225688/NCBR/14 pt.: Opracowanie zaawansowanych przewodów klimatyzacyjnych dla przemysłu samochodowego , Konsorcjum MAFCO (Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Maflow w Tychach (lider), Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, AGH-WMN), okres realizacji: 2015-2017
 29. Projekt nr INNOTECH-K3/IN3/8/225989/NCBR/14 pt.: Opracowanie oraz wdrożenie nowej generacji kluczowych elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej - KTRAM , Konsorcjum: KUCA Sp. z o.o (lider), AGH-WMN, okres realizacji: 2014-2017
 30. Projekt nr INNOTECH-K2/IN2/28/182192/NCBR/13, Opracowanie technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji nowej generacji przewodów HTLS z bimetalowymi rdzeniami nośno-przewodzącymi, Konsorcjum: Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A (lider), AGH-WMN (konsorcjant), okres realizacji: 2013-2016,
 31. Projekt nr INNOTECH-K2/IN2/28/182120/NCBR/13, Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowej generacji elementów nośnych kolejowych sieci trakcyjnych , Konsorcjum: MABO (lider), AGH-WMN (konsorcjant), okres realizacji: 2013-2016
 32. Projekt nr INNOTECH-K2/IN2/18/181960/NCBR/13, Opracowanie metod odzysku metali ze złomu elektronicznego (REMET), Konsorcjum: AGH-WMN (lider), Politechnika Warszawska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Polblume, okres realizacji: 2013-2016
 33. Projekt nr INNOTECH-K2/IN2/9/181851/NCBR/13, Kompozytowe powłoki węglikowe do ochrony powierzchni krystalizatorów przemysłowych (KOMP) , Konsorcjum: AGH-WMN (lider), Politechnika Rzeszowska, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Plasma System S.A, Instytut Odlewnictwa, okres realizacji: 2013-2015
 34. Projekt nr INNOTECH-K2/IN2/33/182218/NCBR/13, Opracowanie kompleksowo nadzorowanej technologii obróbki cieplnej, chemicznej, elektrochemicznej, zapewniającej uzyskanie nowej generacji elementów konstrukcyjnych i funkcjonalnych statków powietrznych (ESPEC) , Konsorcjum: AGH-Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o (lider), okres realizacji: 2013-2015
 35. Projekt Demonstrator+ nr UOS-DEM-1-335/001 pt.: Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudno odkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx , Konsorcjum AGH-WMN (lider), ALBATROS ALUMINIUM Wałcz, INOP Poznań- POLITECHNIKA Częstochowska,  okres realizacji: 2014-2016
 36. Projekt DEMONSTRATOR+, nr UOD-DEM-1-091/001, Tele-Fonika Kable S.A. Opracowanie nowej recyklingowej technologii ciągłego odlewania drutów miedzianych na cele elektryczne na bazie granulatu Cu powstałego z odpadów kablowych, Konsorcjum CUT Tele-Fonika Kable S.A.(lider), AGH-WMN,  okres realizacji: 2013-2016
 37. Projekt POIG.01.01.02-00-015/09 pt. Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Akronim ZAMAT , Konsorcjum: Politechnika Krakowska, AGH-WMN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego, Instytut Metali Nieżelaznych (lider), Politechnika Śląska, Instytut Odlewnictwa, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika Warszawska,  okres realizacji 2009-2015
 38. Projekt POIG.01.03.01-00-086/09 pt. Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii . Akronim ENERGIA , Konsorcjum: AGH-WMN, Instytut Metali Nieżelaznych (lider), okres realizacji 2009-2015
 39. Projekt INNOLOT/I/9/NCBR/2013 pt. Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych CASELOT , Konsorcjum: Politechnika Rzeszowska, Politechnika Krakowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, AGH-WMN (konsorcjant), AGH-WIMiIP, Instytut Spawalnictwa, Politechnika Warszawska, Pratt & Whitney S.A Rzeszów, P.P.U.H Bryk Witold Bryk, Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe – KOLTECH Sp. z o.o., IPL Solutions Sp. z o.o., IBS Poland Sp. z o.o. Politechnika Opolska, okres realizacji 2013-2018
   

Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe

Wydział Metali Nieżelaznych uczestniczy w realizacji projektów POWER

Na Wydziale Metali Niezelaznych aktualnie.....

Prace dla przemysłu

Na Wydziale Metali Nieżelaznych aktualnie.....

Komercjalizacja

Na Wydziale Metali Nieżelaznych aktualnie.....

Patenty

Na Wydziale Metali Nieżelaznych aktualnie.....